پاورپوينت کتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري تأليف دکتر اسماعيل شيعه


دانلود پاورپوينت کتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري تأليف دکتر اسماعيل شيعه، در قالب ppt و در 153 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: بخش اول: مفهوم شهر و شهرسازیشهرچیستتعاریف مختلف شهرشهرسازی چیستشهرساز کیست بخش دوم: تحولات شهرنشینیشهرها چگونه به وجود می آیندعوامل گسترش شهرهامشکلات عصرنشینی عصرحاضرمادرشهروکلان شهر بخش سوم: تحولات شهرسازیکامیلوزیته و رفرم  شهرها(اصلاحات شهري)اتوواگنر و ايجاد فضاهاي بازدر محلاتابزرهاوارد و شهرهاي باغ مانندوحدت شهر و محیط طبیعی آ ن«نظریه پتریک گدس»نظریه شهرهاي نواری مانند«نظریه سریااي ماتا»شهرصنعتی«تنی گارنیه»طرح واحدهاي خودیار“نظریه کلارنس بری“خصیصه هاي طرح کلارنسناحیه اي براي زندگی«طرح کلرنس اشت

ادامه مطلب  
پاورپوينت کتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري تأليف دکتر اسماعيل شيعه


دانلود پاورپوينت کتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري تأليف دکتر اسماعيل شيعه، در قالب ppt و در 153 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: بخش اول: مفهوم شهر و شهرسازیشهرچیستتعاریف مختلف شهرشهرسازی چیستشهرساز کیست بخش دوم: تحولات شهرنشینیشهرها چگونه به وجود می آیندعوامل گسترش شهرهامشکلات عصرنشینی عصرحاضرمادرشهروکلان شهر بخش سوم: تحولات شهرسازیکامیلوزیته و رفرم  شهرها(اصلاحات شهري)اتوواگنر و ايجاد فضاهاي بازدر محلاتابزرهاوارد و شهرهاي باغ مانندوحدت شهر و محیط طبیعی آ ن«نظریه پتریک گدس»نظریه شهرهاي نواری مانند«نظریه سریااي ماتا»شهرصنعتی«تنی گارنیه»طرح واحدهاي خودیار“نظریه کلارنس بری“خصیصه هاي طرح کلارنسناحیه اي براي زندگی«طرح کلرنس اشت

ادامه مطلب  
تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فايل دانلودی:برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش برنامه ريزي استراتژیك سیتم ها و فناوری اطلاعاتی (IT/IS) عبارت است از فرآیند تشخیص سیستم‌هاي كاربردی مبتنی بر كامپیوتر كه سازمان را در اجراي طرح‌هاي كاری وتحقق اهدافش یاری می‌كند . برنامه‌ريزي استراتژیك مدت زیادی است كه به عنوان یك ضرورت براي بهره‌برداری از منابع بالقوه سیستم‌ها و فناوری‌هاي اطلاعاتی شناخته شده است و بررسی یافته‌هاي پژوهشی در اين خصوص نشان می‌دهد كه موان

ادامه مطلب  
تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فايل دانلودی:برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش برنامه ريزي استراتژیك سیتم ها و فناوری اطلاعاتی (IT/IS) عبارت است از فرآیند تشخیص سیستم‌هاي كاربردی مبتنی بر كامپیوتر كه سازمان را در اجراي طرح‌هاي كاری وتحقق اهدافش یاری می‌كند . برنامه‌ريزي استراتژیك مدت زیادی است كه به عنوان یك ضرورت براي بهره‌برداری از منابع بالقوه سیستم‌ها و فناوری‌هاي اطلاعاتی شناخته شده است و بررسی یافته‌هاي پژوهشی در اين خصوص نشان می‌دهد كه موان

ادامه مطلب  
پاورپوينت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ريزي کاربری اراضی شهري تأليف دکتر کرامت الله زیاری


دانلود پاورپوينت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ريزي کاربری اراضی شهري تأليف دکتر کرامت الله زیاری، در قالب pptx و در 119 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: فصل اول: تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ريزي کاربری اراضی شهريتعریف برنامه ريزي کاربری زمیناهداف کاربری زمیننظریه هاي کاربری اراضی شهري نظریه نقش اجتماعی زمیننظریه نقش اقتصادی زمیننظریه نقش طبیعی زمیننظریه نقش کالبدینظریه برنامه اينظریه ساماندهی زمیننظریه کارکرد گرايینظریه اصلاح گرايیمشخصات شهر ايده آل مدرنیسمنظریه فرهنگ گرايینظریه طبیعت گرايینظریه فلسفه گرايینظریه فن گرايینظریه آمايش انسانینظریه سلامت رواننظریه پست مدرنیسمنظریه توسعه پايدار کاربری زمینفرايند برنامه ريزي کاربری اراضی شهريمراحل فرآیند برنامه ريزي کاربری ز

ادامه مطلب  
پاورپوينت کاربرد جغرافیاي طبیعی در برنامه ريزي شهري و روستايی


دانلود پاورپوينت با موضوع کاربرد جغرافیاي طبیعی در برنامه ريزي شهري و روستايی، در قالب ppt و در 240 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: بخش اول: كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ريزي شهري و روستايی فصل اول: ژئومورفولوژی و آمايش شهريواحدهاي ناهمواری و انواع شهرشهرهاي كوهستانیشهرهاي پايكوهیشهرهاي جلگه و دشتشهرهاي دره ايشهرهاي مستقر در فرورفتگی هامكان یابی نوشهرهانقش شیب در برنامه ريزي شهري آستانه هاي شیب و برنامه ريزيشیب مورد نیاز برا ی طراحی هاي شهرينقش دینامیكها و فرايندهاي ژئومورفیك  در برنامه ريزي شهري اشکال مطلوب ونامطلوب خیابانها بر روی دامنه هاي شیب دارنقش پايداری و عدم پايداری در برنامه ريزي هافرايند هاي درونی و برنامه ريزي شهريآثار و پیامدهاي حركات زمین در شهرهازمین لرزه و شهرهاآتش فشان و آثار فرعی آنفر

ادامه مطلب  
پاورپوينت تعریف مفاهیم برنامه ريزي شهري و روستايی


دانلود پاورپوينت با موضوع تعریف مفاهیم برنامه ريزي شهري و روستايی، در قالب pptx و در 36 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: برنامه ريزي نمودار سلسله مراتب برنامه ريزياجزاي تشکیل دهنده طراحی محیطانواع مقیاس هاي برنامه ريزيوظايف مدیران شهري و روستايیویژگی هاي برنامه ريزي انواع و سطوح برنامه ريزي انواع برنامه ريزي از نظر مدت اجراانواع برنامه ريزي از نظر سطوح برنامه ريزيانواع برنامه ريزي در ابعاد فضايیانواع برنامه ريزي از نظر هدفعلم برنامه ريزي منطقه ايتعریف منطقهانواع منطقهموضوع علم برنامه ريزي شهري و روستايیتعریف برنامه ريزي شهريتعریف برنامه ريزي روستايیسیکل بسته فرآیند برنامه ريزيطرح ريزي شهري و روستايیفرم، فضا و شکل      خط مشی و آمايش سرزمین طرح پايه آمايش سرزمیناهداف برنامه ريزي شهري و روستايی وی

ادامه مطلب  
تحقیق درباره حضرت اسماعيل (ع)


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فايل دانلودی:پیامبرى اسماعيلخداوند پیامبرى حضرت اسماعيل(ع) را به صراحت بیان داشته و فرموده است: <وَاذكُرْ فِى الكِتابِ إِسْمعِیلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِیّاً». دعوت حضرت اسماعيل(ع) میان قبیله‏هاى عربى كه آن حضرت بین آنها مى‏زیسته، صورت گرفته است. زندگى و ولادت اسماعيل(ع) شاهد برخى از حوادث هیجان‏انگیز بوده كه در زیر بدان‏ها اشاره مى‏كنیم.هجرت ابراهیم به مصرابراهیم(ع) مدتى در شهر حَرّان اقامت گزید و در همان شهر با دختر عمه‏اش ساره ازدواج كرد، ولى

ادامه مطلب  
تحقیق درباره خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژیك و مدل برايسون


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:16  قسمتی از متن فايل دانلودی:- تعریف برنامه ريزيبرنامه ريزي عبارتست از فرايندی داراي مراحل مشخص و بهم پیوسته براي تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ريزي فكر كردن راجع به آینده یا كنترل آن نیست بلكه فرايندی است كه می‌تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ريزي، تصمیم‌گیری در شكل معمول آن نیست بلكه از طریق فرايند برنامه ريزي، مجموعه‌اي از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ريزي می‌تواند براي زمان حال یا آینده انجام شود.بر

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسی مباني برنامه ريزي معماری و شهرسازی - 64 اسلايد


 پاورپوينت بررسی مباني برنامه ريزي معماری و شهرسازی - 64 اسلايد فهرست: تعاریف و مفاهیم بنیادی تحول برنامه ريزي تعاریف برنامه ريزي مفهوم برنامه ريزي تعریف فرآیند برنامه ريزي مراحل برنامه ريزي برنامه ريزي راهبردی (تعریف عام) ویژگی هاي برنامه ريزي معیار تقسیم بندی برنامه ريزي به انواع مختلف انواع برنامه ريزي طرح پرسش مراحل 5گانه برنامه ريزي برنامه ریزان و طراحان سلسله مراتب طرحهاي توسعه و عمران سرزمینی( وضعیت فعلی) سلسله مراتب و تعاریف طرحهاي توسعه و عمران اهداف اصلی طرح‏هاي كالبدی (ملی، منطقه‏اي و ناحیه‏اي) برنامه ريزي راهبردی توسعه شهري ابعاد توسعه شهري پايدار مراحل اساسی در فرايند برنامه ريزي راهبردی توسعه شهر فرايند چرخه اي در طرح هاي راهبردی فرايند تهیه و اجراي طرح&zwnj

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1